Explore articles, papers and documents

Kaung Myat Thwin, Masayuki Ueno, Takashi Zaitsu, Yoko Kawaguchi

Journal: Global Journal of Oral Science

Year:2017

Category: Public Health, Silver Diamine Fluoride (SDF)
Chun Hung Chu, Duangporn Duangthip, Edward Chin Man Lo, Kitty Jieyi Chen, May Chun Mei Wong, Sherry Shiqian Gao

Journal: Journal of Dentistry

Year:2020

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF)
Chun Hung Chu, Edward Chin Man Lo, Linlu Dai, May Chun Mei Wong, Meng Jiang

Journal: Journal of Dentistry

Year:2019

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF)
Bin Hu, Fancy C. Kumararaja, Marc A. Walters, Olivia M. Nguyen, Sasan Rabieh, Timothy G. Bromage, Walter J. Psoter, Yihong Li, Yingyi Liu

Journal: Caries Research

Year:2019

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF)
Ahmed Abdou, Junji Tagami, Khairul Matin, Kim Martin, Mahmoud Sayed, Michael F. Burrow, Yuka Tsuda

Journal: Nature Scientific Reports

Year:2020

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF)
Steven Duffin

Journal: California Dental Association

Year:2012

Category: Cariology, Silver Diamine Fluoride (SDF), Silver Nitrate
Angeliz Encarnacion-Burgos, Augusto R. Elias-Boneta, Milagros J. Toro, Violeta Contreras

Journal: General Dentistry

Year:2017

Category: Prevention, Silver Diamine Fluoride (SDF)
Chun Hung Chu, Edward Chin Man Lo, Irene Shuping Zhao, May Lei Mei, Quan-Li Li

Journal: International Dental Journal

Year:2017

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF), Silver Nitrate
C.H. Chu, E.C.M. Lo, H.C. Lin

Journal: Journal of Dental Research

Year:2002

Category: Fluoride, Silver Diamine Fluoride (SDF)
Frank Lippert, Parand Sorkhdini, Qing Tang, Richard L. Gregory, Yasmi O. Crystal

Journal: Journal of Dentistry

Year:2020

Category: Prevention, Silver Diamine Fluoride (SDF)
Chun Hung Chu, Edward Chin Man Lo, Irene Shuping Zhao, May Lei Mei, Michael F. Burrow

Journal: International Journal of Molecular Sciences

Year:2017

Category: Prevention, Silver Diamine Fluoride (SDF)
Daniel A. Harrington, Di I. Wu, Juliana A. Barros, Lorraine Lau, Ryan L. Quock, Shalizeh A. Patel

Journal: American Journal of Dentistry

Year:2021

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF)
C.K. Yiu, H.H. Hamama, M.F. Burrow

Journal: Australian Dental Journal

Year:2015

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF)
Alireza Sadr, Daniel C. Chan, Junji Tagami, Juri Hayashi, Mark Van Duker

Journal: American Journal of Dentistry

Year:2019

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF)
Junji Tagami, Mahmoud Sayed, Michael F. Burrow, Naoko Matsui, Noriko Hiraishi, Toru Nikaido

Journal: International Journal of Molecular Sciences

Year:2018

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF)
Hamdi H. Hamama, Hiroyasu Koizumi, Michael F. Burrow

Journal: International Journal of Adhesion and Adhesives

Year:2016

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF)
A. Roberts, D. Sharma, J. Bradley, J.V. Gopal, S. Merkley, T. Pachal

Journal: Australian Dental Journal

Year:2020

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF)
B.D. Meyer, E.R. Kelly, P. McDaniel

Journal: International and American Associations for Dental Research

Year:2020

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF)
Adriana Semprum-Clavier, Andrea G. Ferreira Zandona, Douglas A. Young, Jeanette K. MacLean, Jeremy Horst, John C. Frachella, Roopwant Kaur, Ryan L. Quock, Steve Duffin

Journal: Compendium

Year:2021

Category: Silver Diamine Fluoride (SDF)